Köszöntők

Csengetési rend

Csengetési rend

1. óra  830-915
2. óra  925 - 1010
3. óra  1030 - 1115
4.óra 1125 - 1210
5.óra  1220 - 1305
6.óra  1310 - 1355

Rövidített órák

1. óra  830-910
2. óra  920 - 1000
3. óra  1015 - 1155
4.óra 1105 - 1145
5.óra  1155 - 1235
6.óra  1240 - 1320

 

Tanévzáró ünnepély

A tanévzáró ünnepélyünkre az iskola udvarán került sor. Az első osztályos tanulók verssel és dallal búcsúztak a tanévtől. Ezt követően került sor Bekes Klára tanítónő búcsúztatására, nyugdíjba vonulása alkalmából. Igazgatónőnk megható szavakkal idézte fel Klári néni  életútját. A régi tanítványok kedves szavakkal, verssel, fuvolaszóval és virágokkal fejezték ki a tiszteletüket felé. Az ünnepség még egy különleges eseményt tartogatott, dr. Hesz Mihály olimpiai bajnok, egykori versenyhajóját adományozta intézményünknek, mely ezután iskolánk egységét szimbolizálja majd. Iskolánkban hagyomány szerint a tanév folyamán a kitűnő és a jeles tanulmányi eredményt elért tanulók jutalomkönyvet vettek át. A továbbiakban a 2017/2018-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyeken kiválóan teljesített diákok kapták meg jutalmukat. A sportversenyeken eredményesen szereplő tanulók érmet, oklevelet és kupát kaptak emlékül. Június utolsó hetében kerül megrendezésre Bánkon,  a Keresztes család táborában, a Magyar Olimpiai Bizottság országos és nemzetközi tábora, melyre a kiválasztott tanulók átvehették ünnepélyes meghívó levelüket. A Balassagyarmati Tankerületi Központ a versenyeken kimagasló eredményeket elért iskolát vándordíjjal jutalmazza. Ebben az évben a mi intézményünket érte az a megtiszteltetés, hogy ezt a vándordíjat egy évig magáénak tudhatja, mint a tankerület legeredményesebb iskolája. A tanévzáró ünnepélyen Mohácsi László szakmai igazgató-helyettes úr adta át ünnepélyesen, a gyönyörű, fából készült emlékplakettet Babatiné Márton Márta igazgató asszonynak és gratulált az iskola kiváló teljesítményéhez. Az Igazgató Asszony egy szál virággal köszönte meg pedagógus kollégáinak, hogy áldozatos munkájukkal, szeretetükkel, türelmes és készséges figyelmükkel tanították, nevelték az egész tanévben a gyerekeket és ezt a sok szép eredményt elérték, ami a községnek is nagy dicsőséget jelent. Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy iskolánkban már hosszú évek óta zenei oktatás is folyik. A zenét tanuló dákjaink száma folyamatosan növekszik. A tanév végi záró hangversenyünket az evangélikus imateremben kellett tartanunk, mert már az iskola kicsinek bizonyult. Az ünnepélyen, a legsikeresebb diákok oklevélben részesültek. Az igazgatónő szép szavakkal zárta be az idei tanévet. Végezetül minden tanuló, a tantermében átvehette a bizonyítványát.

Képek az eseményről

Nyolcadik osztályos tanulóink ballagása

Június közepén elérkezett a nyolcadik osztályos tanulóink utolsó napja az iskolánkban. A hetedik osztály a hagyományokhoz híven díszbe öltöztette az épületet és az udvart. Az összetartozás jelképeként iskolánk zászlójára kék színű szalagot kötöttek, és átadták a helyükbe lépő osztálynak. A tarisznya és a fokos átvételét követően elindultak, hogy búcsút vegyenek a diáktársaiktól, pedagógusaiktól és a tantermeiktől. Ezt követően az udvaron került sor az ünnepélyes búcsúzásra. Az intézményünk igazgatónőjének, Babatiné Márton Mártának megszívlelendő szavai, bölcs gondolatai mellé dr. Hesz Mihálytól egy-egy pendrive-ot kaptak ajándékba a ballagók. A nap ünnepélyességének hangsúlyt adva, személyesen indította útnak a diákokat az iskola névadója, aki a kitartó munka és példamutatás, a hazaszeretet fontosságát adta útravalóul. A végzős tanulók az ünnepség végén a hetedik osztálytól kapott fehér és kék színű lufit felengedték a magasba, amelyek szép lassan elkezdtek szétválni és mindegyik önálló útját járva egyre feljebb és messzebbre repült, és minél távolabb jutott, annál fentebbről nézte a kicsi iskolát és az udvarán maradókat.

Képek az eseményről

 

Olimpiai nap és mentési bemutató

Az olimpiai eszme ápolása kiemelt feladat intézményünkben. Hagyománnyá vált, hogy minden tanévben meghívunk egy olimpikont tanulóinkhoz, hogy tartson élménybeszámolót pályafutásáról.

Április 21 – én a magyar kajak – kenu sport két legendás versenyzője volt vendégünk:

Dr. Hesz Mihály olimpiai bajnok, intézményünk névadója és Wichmann Tamás olimpiai ezüstérmes kenus.

A vetítéssel egybekötött beszélgetés során tanulóink élvezettel hallgatták az élménybeszámolókat és a legendás sportolók megerősítették őket abban, hogy a szorgalommal, kitartással végzett munkának meglesz az eredménye életükben.

A számtalan autógramm kiosztása után délelőttünk a sportpályán folytatódott, ahol a Cserhát Különleges Mentőcsoport lenyűgöző kutyás bemutatóját nézhették meg a gyerekek. Az izgalmak azonban tovább fokozódtak, hiszen két autó „ütközését” követően valósághűen végrehajtott mentési akciót láthattak diákjaink. Megfigyelhették a hétköznapok hőseinek a munkáját, hogy milyen összerendezetten, gyorsan, szakszerűen végezték felelősségteljes életmentő munkájukat. Talán ez a bemutató több kis diákunkban elindított olyan gondolatokat, aminek pár év elteltével gyümölcse lehet az, hogy mentős, tűzoltó, polgárőr vagy rendőr hivatást választ majd felnőtt korában.

Iskolánk valamennyi diákja és pedagógusa nevében köszönetemet fejezem ki az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, a Rétsági Rendőrkapitányság rendőreinek, a Rétsági Hivatásos Tűzoltóság tűzoltóinak, a Nógrádi Polgárőr Egyesület tagjainak, a Nógrádi Önkéntes Tűzoltóság kollégáinak, akiknek segítségével megvalósulhatott iskolánk diákjainak egy ismeretekben és élményekben gazdag és felejthetetlen napja.

 

Baabatiné Márton Márta

intézményvezető 

 

további képek

Tanévnyitó

"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." /Szent-Györgyi Albert/ 

 

A Hesz Mihály Általános Iskola 2018. augusztus 31-én ünnepélyes keretek között megnyitotta a 2018/2019-es tanévet. 

 

IMG 6838IMG 6841IMG 6842IMG 6843IMG 6845IMG 6850IMG 6852
IMG 6856IMG 6857IMG 6858IMG 6859IMG 6861

IMG 6862IMG 6863IMG 6864IMG 6865IMG 6866                     

                     

                                           

 

                                              

 

              

Fenntarthatósági témahét

2018. április 26 – án a Fenntarthatósági témahét keretében intézményünk diákjai pedagógusok és szülők segítségével egészséges szendvicseket készítettek, zöldségekből és gyümölcsökből kompozíciókat alkottak valamint a Föld világnapjához kapcsolódóan plakátokat festettek.

Köszönetünket fejezzük ki a Napraforgó Egyesületnek és vezetőjüknek Nyilas Kálmánné Irénke néninek, hogy biztosították a szendvicsekhez az alapanyagokat továbbá a szülőknek, hogy eljöttek segíteni és a gyerekekkel együtt voltak ezekben a különleges és tartalmas órákban.

további képek

Bekes Klára búcsúztatója

Dr. Hesz Mihály Általános Iskola búcsúzik Bekes Klára tanítónőtől

A tanítói diplomáját 1981-ben kapta az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. 1979-től – megszakítás nélkül – szülőfalujában Nógrádon tanított. Munkáját mindvégig a gyermekszeretet, türelem, megértés, odafigyelés jellemezte. Tanítási óráin nagy gondot fordított a szemléletességre. Magabiztosan használta a korszerű technikai eszközöket, melyek hozzájárultak és segítették a tanórák eredményességét. Kiemelten és példamutatóan fejlesztette a tanulásban nehézséggel küzdő diákjait, hogy ne a kudarc, hanem a mindennapokban elért siker, fejlődés határozza meg iskolai mindennapjaikat. Az eltelt 40 év alatt, a tanítás mellett, mindvégig nagy gondot fordított az iskola esztétikusabbá és környezetének szebbé tételére. Kreativitása, kézügyessége szinte határtalan, melyet jól kamatoztatott a technika és rajzórákon. Rendszeresen készített személtető eszközöket is, mellyel gazdagította és még szakszerűbbé tette tanítási óráit. Hivatásába nem fáradt bele, folyamatosan képezte magát és alkalmazta a korszerű és hatékony pedagógiai módszereket.

Munkatársaival és a szülőkkel is mindig jó kapcsolatot ápolt. A hosszú tanítói pályafutása alatt – mivel generációk nőttek fel a keze alatt – méltán érdemelte ki falujában azt a nagy tiszteletet és szeretetet, mely személyét övezi. Egykori tanítványai szeretettel gondolnak Klári tanító nénijükre. Szakmai tudását szívesen megosztotta fiatalabb kollégáival, akik folyamatosan számíthattak segítségére, bölcs, szakszerű véleményére. Nyugdíjas éveihez jó egészséget, örömteli, boldog, hosszú életet kívánunk szerettei körében.

Képek az eseményről

 

Kirándulás Szécsényben

2018. április 13 – án kirándulni voltunk Szécsényben és megtekintettük a nevezetes Forgách kastélyt. A rendhagyó történelem órán nagyon sok érdekességet láttunk és hallottunk, melyek jól kiegészítették történelmi tanulmányainkat. A kastély látogatása után nem maradhatott el a közös játék és fagyizás sem.

6. osztály

Képek

 

Osztálykirándulások

Kirándulás Drégelypalánkon 3. osztály

Az őszi papírgyűjtésen osztályunk ismét a legtöbb papírt gyűjtötte. Az ezért kapott jutalomnapot Drégelypalánkon a Szondi Kiállítótér és Kulturális Központban töltöttük. Megnéztünk két filmet Drégely várának ostromáról és a vár történetéről. Ezután megtekintettük a tájszobát, majd a vártörténeti kiállítást. Később kézműveskedtünk, játszottunk, kardoztunk. A program ostromjátékkal zárult, amely során beöltözhettünk török és magyar ruhákba, és zoknicsatát vívtunk egymással.

Kirándulás Visegrádon
Június 6-án a 3. osztály Visegrádra kirándult. A királyi palota megtekintése után a Salamon toronynál a Szent György Lovagrend előadásában egy izgalmas lovagi tornának voltunk szemtanúi. Ezután a Fellegvárban megnéztük a vár történetét bemutató kiállítást, a vár maketten
rekonstruált erődrendszerét, aSzent Korona másolatát, a panoptikumot, valamint a vadászati-halászati-gazdálkodási kiállítást. Kirándulásunkat közös fagyizással zártuk.
Paulinyiné Kovács Rita

Képek az 3. osztály kirándulásáról

 

A 4. osztály Drégely várát látogatta meg május végén.

Sikeresen megvívtunk Nógrád megye összes szúnyogával, amely az erdőben támadt ránk, majd egymással is a drégelypalánki Szabadidő Központban. 

Képek az 4. osztály kirándulásáról

 

 

Az 5. osztály kirándulása Budapesten

Osztályunk egy napsütéses júniusi napon Budapest felé vette az irányt. Vonattal és metróval is utaztunk, mire megérkeztünk a Petőfi Irodalmi Múzeumba, ahonnan a múzeumpedagógus vezetésével „nyakunkba vettük a várost”, és időutazást tettünk a Pál utcai fiúk, illetve a könyv írójának, a gyerek Molnár Ferencnek a világába. Sok érdekességet megtudtunk a regénnyel illetve keletkezésével kapcsolatban. Betekinthettünk például egy korabeli kávéházba, ahol az író a regényt papírra vetette. Megnéztük, hol helyezkedett el egykor a grund, ahol Nemecsek és barátai játszottak. A gyerekek az elmondottak, látottak jó megfigyeléséért üveggolyót kaptak jutalmul. Sétánk végén pedig beálltunk az „einstandot” ábrázoló szoborcsoport mellé, és megörökítettük az ottjártunkat.

Kirándulásunk második állomása a Cyberjump nevezetű trambulinpark volt. Itt önfeledt ugrándozás közben kosaraztunk, kidobóztunk, futottunk, egyensúlyoztunk, vetődtünk. Minden kisdiák nagyon élvezte ezt a mozgásformát, ezért azt mondta, jó lenne még ide visszatérni.

                                                                               Kukelné Virsinger Lívia

                                                                                       osztályfőnök

Képek az 5. osztály kirándulásáról

 

Képek az 6. osztály kirándulásáról

 

Képek az 8. osztály kirándulásáról

 

Megemlékezés a Költészet Napjáról

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján április 11 – én ünnepeljük.

Ebből az alkalomból iskolánkban a 8. osztály műsorral tisztelgett a magyar líra előtt.

A megemlékezést Juhász Luca fuvolajátéka tette hangulatosabbá. A műsor zárásaként Győri Imre tanár úr József Attila megzenésített versét adta elő, Bardócz L. Csaba tanár úr pedig saját költeményeivel színesítette az előadást.

Képek az eseményről

 

Vízibusz iskolánkban

Május 29 – én kedden az a szerencse ért bennünket, hogy a Duna Ipoly Nemzeti Park mozgó
laboratóriuma a Dunavirág Vízibusz Sevcsik András vezetésével élményközpontú
vízvizsgálati foglalkozást tartott szakköröseimnek. A 20 tanuló csapatmunkában kutatta és
határozta meg a Morgó Patak makroszkópikus élőlényeit. A diákok is vizibiológusokká váltak
ezen az eseménydús délutánon.
 
Kovács Józsefné szaktanár
 
 
 

Megemlékezés iskolánkban 1848. március 15-ről

"Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először megszólalt. Március 15-e az, írjátok föl szíveitekbe, és el ne felejtsétek."

 

További képek

 

Méhészetben jártunk

Farsangi szereplésünk jutalmaként meglátogattuk a Börzsöny Nektár Méhészetet.
Adri néni színvonalas, érdekes előadásával megismertük a méhek életét
és kipróbáltuk a pergetést is.
Nagyon jól éreztük magunkat és sok élménnyel távoztunk.
 
Köszönjük 6. osztály
 
 
 

A Víz Világnapja

Lehoczky János: A vizek fohásza

" Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével

vigyázz reám!     

Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben,

én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után.

Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet,

habjaim tánca bűvöli tekinteted." (részlet)