Köszöntők

Csengetési rend

Csengetési rend

1. óra  830-915
2. óra  925 - 1010
3. óra  1030 - 1115
4.óra 1125 - 1210
5.óra  1220 - 1305
6.óra  1310 - 1355

Rövidített órák

1. óra  830-910
2. óra  920 - 1000
3. óra  1015 - 1155
4.óra 1105 - 1145
5.óra  1155 - 1235
6.óra  1240 - 1320

 

Átadó ünnepély 2018

Megújulás az iskolában

Idén szeptembertől intézményünkben két nagy beruházás kezdődött meg. Az egyik az energetikai megújulást elősegítő – az önkormányzat által elnyert – pályázat, a másik a Balassagyarmati Tankerületi Központ - EFOP-4.1.3-17-2017-00427 Hesz Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése - pályázata.

2018. november 29 – én ünnepélyes keretek között történt ez utóbbi pályázat lezárása. Az ünnepélyen részt vett Szórágy Gyuláné Nógrád község polgármestere, Nagyné Barna Orsolya a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója, Bóta Gábor ügyvezető, a pályázat kivitelezője, Füke Szabolcs evangélikus lelkész, Bakos Péter diakónus, a tankerület mindazon munkatársai, akik segítették a pályázat elkészítését és annak megvalósulását.

Az ünnepély kezdetén az ötödik osztályos tanulók osztályfőnökükkel, Rábavölgyi Adrienn tanárnővel, szüleikkel és a meghívott vendégekkel együtt vérszilvafákat ültettek el az iskola udvarán, melyeket gondozni fognak és a tanulmányaik befejezését követően átadnak társaiknak, hogy a következő évtizedekben ők folytassák a kis facsemeték gondozását.

A szép eseményre az iskola tanulói versekkel, tánccal és vidám énekekkel készültek.

Nagyné Barna Orsolya igazgató asszony elismerően szólt az iskolában folyó magas színvonalú szakmai munkáról, családias lelkiségről, fegyelemről melynek elismerése az a döntés, hogy az intézmény ilyen jelentős fejlesztésben részesült.

A 70 millió forintos beruházásból megvalósult az idén 25 éves tornaterem tetőzetének rekonstrukciója és belső festése a hozzá tartozó öltözőkkel és folyosóval együtt. Kialakításra került egy korszerű nyelvi labor, ahol már valóban 21. századi szinten tanulhatják a német és az angol nyelvet diákjaink.

Kicserélték az intézmény teljes elektromos hálózatát és minden tanteremben megtörtént a világítás korszerűsítése is, mely elősegíti gyermekeink látásának megóvását.

Babatiné Márton Márta az intézmény vezetője köszönetét fejezte ki Balla Mihály országgyűlési képviselő úrnak, Nagyné Barna Orsolya igazgató asszonynak és munkatársainak a pályázat megvalósulásáért, mellyel jelentősen gazdagodott és fejlődött községünk iskolája.

Beszéde végén bizodalmát fejezte ki az iránt, hogy Nógrád község és Nógrád Megye mindig büszke lehet majd a Hesz Mihály Általános Iskolára és a Hesz-es tanulókra, akik e falak között kapják meg az útravalót és az alapokat az életre.

IMG_7157_.jpg

További képek->