Köszöntők

Csengetési rend

Csengetési rend

1. óra  830-915
2. óra  925 - 1010
3. óra  1030 - 1115
4.óra 1125 - 1210
5.óra  1220 - 1305
6.óra  1310 - 1355

Rövidített órák

1. óra  830-910
2. óra  920 - 1000
3. óra  1015 - 1155
4.óra 1105 - 1145
5.óra  1155 - 1235
6.óra  1240 - 1320

 

Beiratkozás 2018-2019 tudnivalók

Kedves Szülők!

Iskolánkban a beiratkozás a következő időpontokban lesz:

2018.04.12. csütörtök  8.00 – 19.00

2018.04.13. péntek       8.00 – 19.00

A beiratkozásra a következő dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő személyi igazolványát
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolás

-          óvodai szakvélemény

-          járási szakértői bizottság szakértői véleménye

-          sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye

A beíratáshoz szükséges nyilatkozatok kitöltésére a beiratkozás során kerül sor.

Nógrád, 2018.04.06.